Terapi

Jeg tilbyder psykoterapi hovedsageligt med fokus på personlig udvikling – som kan have mange mulige retninger.

Samtalerne foregår som sessioner af 70 minutters varighed. Alle forløb begynder med en samtale, hvor du kan mærke, om jeg er den rette person for dig – og jeg afklarer, om jeg kan hjælpe dig med det, du ønsker at arbejde med. Introduktionssamtalen tilbyder jeg til reduceret pris. Hvis du ønsker at arbejde videre, kan forløbene variere fra enkelte sessioner til længerevarende forløb – det er op til dig.

TerapilokaleMed personlig udvikling tænker jeg blandt andet på dig, der ønsker at arbejde med:

 • Nære relationer eller svære relationer – bedre kommunikation og mere givende relationer.
 • Selvværd – bedre selvværd og accept af dig selv
 • Skam – blive fri af gamle livsbegrænsende skam-mønstre
 • Angst – håndtere og blive fri for angst
 • Seksualitet og tiltrækning – udfolde din seksualitet
 • Ensomhed – finde en vej ud af ensomhed
 • Sorg eller depression – få livsgnisten tilbage
 • Misbrug – arbejde med at blive fri af misbrug
 • Perfektionisme – at blive mere afslappet og glad
 • Stress – sætte grænser og vælge en sund livsstil for dig
 • Ærlighed og autentiske relationer til familie/venner/kæreste
 • Udfoldelse af evner og interesser, som du tilbageholder

Jeg har en gestaltterapeutisk tilgang til terapien. Gestaltterapi kan have mange udformninger alt efter personlig stil, uddannelsessted, personlige erfaringer og bagrund, så det er svært kortfattet at beskrive, hvad gestaltterapi er. Helt overordnet vil det sige, at jeg har en holistisk, fænomenologisk, eksistentiel og relationel tilgang til terapien:

– Holistisk: Jeg ser ethvert menneske, som en sammenhængende enhed af krop og psyke, med helt særlige individuelle ønsker og behov.
– Fænomenologisk: Jeg tager udgangspunkt i det der er, hér og nu, sådan som du oplever det. Både tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
– Eksistentiel: Vi har et personligt ansvar for vores eksistens, og hvordan vi vil leve. Vi har altid et valg og et ansvar for vores valg.
– Relationel: Vi bliver til i mødet med en anden. Vi ser og forstår os selv igennem et møde med en anden. Vi næres, udvikler os og finder glæde i samvær med andre.

Mit fokus er at støtte dig i at blive en mere fuld og hel udgave af dig selv, med plads til din glæde over at være til – så dine evner og muligheder kan udfoldes og ikke tilbageholdes i gamle begrænsende mønstre.

Samtalerne kan være et selvstændigt forløb eller kombineres med Touching Dialogue. En kombination kan være gavnlig, da de to metoder hver for sig støtter forskellige måder at forstå og integrere oplevelserne i terapien.

Terapien foregår under etiske retningslinier, hvilket bl.a. betyder, at jeg har tavshedspligt. Etiske regler, for terapeuter godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan findes på foreningens hjemmeside, ligesom jeg også følger EAGT’s etiske retningslinier (European Association for Gestalt Therapy). Se henvisninger under “links og litteratur”.