Touching Dialogue

Touching Dialogue (TD) er en kropsorienteret psykoterapi, der påvirker på dybe kropslige niveauer – på celleplan. TD er en god måde at arbejde med at ændre på de kropsligt lagrede overbevisninger og vaner og åbne op for nye muligheder. I en TD-session undersøger jeg først som terapeut, sammen med dig, hvad dit fokus eller ønske om forandring er for dagens session; når den positive “Ja!.. Jeg vil…“-energi kommer fra cellemembranerne, kan du som klient tage stilling til, hvor du vil rette denne energi hen.

I en TD-session er der plads til at udforske dine kropsfornemmelser og arbejde med at udvikle nye områder af din personlighed. TD kan også støtte dig i at ændre gamle mønstre af tilbageholdenhed eller negative overbevisninger, som du har lært på forskellige tidspunkter igennem dit liv – og som måske nu begrænser dig på forskellige måder. Der er mulighed for at arbejde med mange forskellige sider af dig selv.

Touching Dialogue

Nogle eksempler kunne være:

  • At reducere stress og tage beslutninger for at reducere stress
  • Mere liv i dit liv – passion og kærlighed
  • At udfolde kreative evner og idéer
  • Mere glæde og kontakt til venner, familie eller partner
  • En mere afslappet og tryg fornemmelse i din krop
  • Mere selvtillid og autenticitet
  • At være tydeligere og mere synlig – at turde sige din mening
  • En mere åben, ærlig og nær kontakt til din partner
  • Mere kontakt til dine følelser; glæde, sorg, sårbarhed, seksualitet, vrede
  • Slippe dårlige vaner og vælge nye og sundere holdninger

Touching Dialogue åbner for en indre tilladelse – på et dybt ubevidst og kropsligt niveau – til en udvikling, som nogen gange ikke kan nås via samtaleterapi. TD er en terapiform, der fokuserer på, at støtte dig i at ændre en indre fornemmelse eller kropslig holdning fra:

Usikkerhed  –  begrænsning  –  tilbageholdenhed  –  forbud  –  “jeg må hellere lade være…

– til en tilstand af:

Tryghed  –  tilladelse  –  “Ja!”  –  accept  –  selvtillid  –  lyst  –  “jeg tør … Jeg vil…“.

Det kan være svært at sætte ord på, og det er netop en af styrkerne ved Touching Dialogue, da denne terapiform arbejder på et dybere – før sprogligt – niveau. Touching Dialogue logoet viser det uden ord:

Touching Dialogue Logo

Hvis du vil vide mere om baggrunden for Touching Dialogue og teorien bag, så har TD-terapeut og TD-underviser, Stefan Green Meinel, lavet en god og illustrativ video på dansk (11 min.), som kan ses her. Hvis du vil se en demonstration af hvordan en Touching Dialogue session overordnet foregår, kan en video med engelsk tale (11 min.) ses her.

Touching Dialogue er udviklet af gestaltterapeut og Advanced Rolfer, David Kirk-Campbell, i 1980’erne i New York. David havde dengang en fornemmelse af, at der kunne forekomme perioder, hvor almindelig terapeutisk samtaleterapi kunne vise sig at være utilstrækkelig, eller at klienternes proces nåede en grænse og gik i stå.

Touching Dialogue

David udviklede dengang terapien på baggrund af sin intuitive forståelse for kroppen, hans baggrund som rolfer og hans store erfaring med klienter i terapi; han stolede på de forskellige kropssignaler fra sine klienter som han kunne skelne med sine hænder. Efterfølgende er de virkningsfulde elementer i terapien blevet dokumenteret videnskabeligt – se henvisning til bøger mv. under litteratur og links til Touching Dialogue.

Touching Dialogue sessioner foregår under samme etiske retningslinier, som den traditionelle samtaleterapi. Etiske regler, for terapeuter godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan findes på foreningens hjemmeside, ligesom jeg også følger EAGT’s etiske retningslinier (European Association for Gestalt Therapy). Se henvisninger under “links og litteratur”.

Touching Dialogue kan anvendes i et selvstændigt forløb eller kombineres med samtaleterapi. En kombination kan være gavnlig, da de to metoder hver for sig støtter forskellige måder at forstå og integrere oplevelserne i terapien.